Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

 Kwaliteitsbeoordeling behoedt u voor verrassingen

Een vlakke, groene grasmat kan voor het oog perfect zijn, maar dit alleen is ontoereikend voor een intensief gebruikte grasmat. Een kwaliteitsbeoordeling van uw velden of baanonderdelen maakt problemen en risico's voor het beheer vroegtijdig zichtbaar.
De kwaliteitsbeoordeling kent twee aspecten:

  • gebruikskwaliteit: voldoet het veld aan de (sporttechnische) eisen en wensen van de gebruikers?
  • beheerkwaliteit: is het mogelijk het veld op de langere termijn bespeelbaar te houden tegen aanvaardbare kosten?

Afhankelijk van de sport en de gewenste detaillering worden verschillende aspecten van grasmat en toplaag in kaart gebracht. Alle veldwerkgegevens worden getoetst aan gangbare referentiewaarden en overzichtelijk gepresenteerd in een 'stoplicht-tabel'. De kleurcodering toont direct de sterke en minder sterke punten van elke grasmat.

Kwaliteitsbeoordeling

Bovengronds gaat het om bespeelbaarheidscriteria, de dichtheid en de samenstelling van de grasmat (gewenste en ongewenste grassen, onkruiden) en het voorkomen van ziekten en aantastingen.

Ondergronds worden vilt, beworteling, eigenschappen van de toplaag in kaart gebracht, waarbij scherp wordt gekeken naar eventueel storende factoren. De parameters worden zoveel mogelijk volgens vastgelegde methoden gemeten of beschreven.

 

De kwaliteitsbeoordeling is inzetbaar op alle soorten grassportvelden en golfbaanonderdelen. De rapportage is een uitstekende basis voor het maken van beheer- en onderhoudsplannen. Daarnaast wordt de methode ook gebruikt als momentopname, bijvoorbeeld nulmeting, voortgangscontrole of eindcontrole in situaties waarbij het onderhoud van velden wordt overgedragen aan vrijwilligers of aan een (andere) aannemer. 

Anders dan bij beheer-, onderhouds- en bemestingsplannen is het in veel gevallen aan te bevelen om kwaliteitsbeoordelingen onafhankelijk te laten uitvoeren. Desgewenst is het mogelijk de methodiek aan te leren in een training of coaching 'on the job'.