Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Groeiplaatsonderzoek

De grootste uitdaging voor beheerders van sport- en speelvelden is het vinden van een goede balans tussen enerzijds voldoende draagkracht en een goede ontwatering en anderzijds een voldoende groeiplaats voor het gras. Een zekere mate van verdichting van de toplaag is voor grassportvelden noodzakelijk, terwijl het wel de groei van gras (en andere planten) belemmert. Hoewel de meeste sportveldgrassen wel enige verdichting verdragen is een compromis altijd noodzakelijk.

Andere factoren die de groeiomstandigheden beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de samenstelling van de grond, de lucht- en waterhuishouding in de wortelzone en eventuele storende gelaagdheid. En dan zijn er natuurlijk nog factoren als de beschikbaarheid van voldoende voedingstoffen, de bodemstructuur en de kwaliteit van het bodemleven.

Ernst Bos Advies brengt de groeiplaats gedetailleerd in kaart door nauwkeurige waarnemingen en metingen in het veld, gecombineerd met noodzakelijke laboratoriumanalyses. Op basis van het totale plaatje wordt een passend en praktisch advies opgesteld om groeiplaatsproblemen op te lossen.