Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Ernst Bos Advies

Ernst Bos Advies verzorgt onafhankelijk advies en training op het gebied van cultuurtechniek en het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties en golfbanen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, golfbanen, aannemersbedrijven, werkvoorzieningschappen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.

Cultuurtechnisch onderzoek en advies bij aanleg, renovatie, onderhoud en groeiplaatsproblemen

 • Bodem (toplaag, ondergrond, bodemkartering, bodemverbetering)
 • Waterhuishouding (drainage, beregening, waterhuishoudingsporblemen)
 • Grasmat
 • (Veld-)onderzoek voor o.a. graszaad- en meststoffenproducenten

Planmatig beheer

 • Beheer- en onderhoudsplannen voor buitensportaccommodaties en golfbanen
 • Bemestingsonderzoek en opstellen bemestingsprogramma's
 • Capaciteitsberekeningen
 • Chemievrij beheer
 • Onderhoud van kunstgrasvelden

Training en opleidingCRKBO-beeldmerk

 • Voor alle vakinhoudelijke aandachtsgebieden van grasherkenning tot het maken van beheerplannen
 • Voor alle niveau's van verenigingsvrijwilliger tot manager/baancommissaris
 • Van praktisch tot verdiepend, maar altijd gericht op de praktijk
 • Geregistreerd docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)