Publicaties

Boeken

Grasvelden: Achtergronden bij aanleg, onderhoud en beheer Onderhoud van kunstgrasvelden

Bijdragen vakbladen

Greenkeeper en Fieldmanager

Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Wie is Ernst Bos?

Vanaf het najaar van 2014 sta ik met met Ernst Bos Advies op eigen benen. Na ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben voor een beperkt aantal werkgevers was het tijd om te kiezen voor de inhoud van het vak in combinatie met meer vrijheid van handelen. Een ingrijpende reorganisatie bij mijn laatste werkgever was directe aanleiding voor deze stap. Na ruim 23 jaar de afsluiting van een mooie tijd bij een bijzondere werkgever, waarin ik met enkele collega's vorm heb gegeven aan verschillende grasveldopleidingen, doorlopende leerlijnen en advies-dienstverlening heb opgezet met o.a. een gestandaardiseerde kwaliteitsbeoordeling van grasvelden (sport en golf).

Vanaf 1991 tot medio 2014 ben ik als coördinator, ontwikkelaar, docent en examinator intensief betrokken geweest bij de opleidingen voor Terreinmeester, Sportveldbeheerder, Greenkeeper en Hoofdgreenkeeper. Daarnaast heb ik op locatie bij gemeenten, golfbanen en bedrijven talloze trainingen gegeven over verschillende onderwerpen en een breed scala aan praktijklessen verzorgd voor  MBO, HBO en WO-instellingen. Dit varieert van hydrologisch en milieukundig veldwerk, aanleggen van danwanden tot beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers. De grasvelden vormen echter de rode draad.

In de loop der jaren heb ik veel lesmateriaal geproduceerd en herschreven voor verschillende opleidingen, waaronder ook het boek 'Grasvelden - achtergronden bij aanleg en beheer' (2006) en het boekje 'Onderhoud van kunstgrasvelden' (2005, herzien 2006). In het archief van de vakbladen Greenkeeper, Fieldmanager, Tuin&Landschap en Tuin&Parktechniek vind u een aanzienlijk aantal artikelen van mijn hand. Het verdiepen, ordenen en overdragen van kennis lijkt in het DNA te zitten.

Binnen de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heb ik onder andere meegewerkt aan de eerste versie van het 'Jaarplan sportveldonderhoud' en het 'Onderzoek waternormering sportvelden'. Voor CROW heb ik bijgedragen aan de 'Standaard 2010', waarin de bepalingen voor aanleg en onderhoud van grasvelden en kunstgrasvelden volledig zijn gemoderniseerd en aangevuld.

De kiem voor het sportveldenvirus is gelegd in 1990/1991. Als interim coördinator groenvoorzienng was ik een klein jaar beheerder van ondeder andere een de gemeentelijke gazons, begraafplaatsen, wegbermen, bossen en een aantal sportcomplexen. Een zeer gedreven terreinmeester uit de eerste lichting van de opleiding liet het kwartje vallen. Daarvoor heb ik voor de Heidemij veel veldwerk gedaan op het gebied van bosbeheer, beplantingen en bodemkartering en voor een klein adviesbureau het nodige milieukundige bodeomnderzoek.

De HBO-opleidingen Argrarische Milieukunde (Rijks Hogere Landbouwschool Groningen) en Bos- en Natuurbeheer (Hogeschool Van Hall Larenstein) en een actief lidmaatschap van de Nederelandse Jeugdbond voor Natuurstudie vormen de basis voor mijn loopbaan in de grasvelden. De combinatie van veel cultuurtechniek en oog en gevoel voor natuurlijke processen bewijst elke dag z'n waarde.