Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Cultuurtechnisch advies

Cultuurtechniek is een breed begrip. Het omvat alle maatregelen die tot doel hebben de gebruikswaarde van de grond te verbeteren en/of vergroten. De schaal varieert van het her-inrichten van grote gebieden tot het verbeteren van de waterhuishouding binnen een perceel. In het kader van sportvelden en golfbanen ligt de nadruk op de het duurzaam bespeelbaar maken van terreinen, vaak in combinatie met het creëren van geschikte groei-omstandigheden voor ee grasmat. Op deze schaal ligt het accent van de cultuurtechnische maatregelen op:

  • realiseren  van toplagen die voorzien in een goede draagkracht, goede ontwatering en goede groei van gras en/of beplantingen
  • opbouwen of verbeteren van het bodemprofiel voor een passende waterhuishouding en voldoende draagkracht
  • reguleren van de waterhuishouding in de toplaag/wortelzone door o.a. drainage, beregening
  • onderzoeken en oplossen van groeiplaatsproblemen

Cultuurtechnisch advies is altijd maatwerk, afgestemd op de lokale omstandigheden en het (beoogde) gebruik van het terrein. 
Ernst Bos Advies is u graag van dienst bij:

  • vooronderoek en advies voor aanleg en renovatie van grasvelden
  • groeiplaatsonderzoek en groeiplaatsverbetering voor bestaande grasvelden en ander groen
  • inventarisatie van bestaande bodemopbouw en waterhuishouding
  • beoordelen / second-opinion van voorgestelde cultuurtechnische maatregelen

 

.