Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Vergelijkend veldonderzoek: meten is weten

Om het effect van producten of maatregelen te beoordelen is onderzoek nodig. Veel onderzoek kan worden uitgevoerd in gecontroleerde omstandigheden in laboratorium of op proefvelden. Praktijkproeven onder realistische omstandigheden blijven in veel gevallen echter een noodzakelijke aanvulling. Een goed meetinstrument is noodzakeljk om zo objectief en nauwkeurig mogelijk waar te nemen. In de praktijk van sportvelden en golfbanen zijn niet altijd alom erkende standaard meetmethoden voorhanden. Dat is echter geen reden om geen onderzoek te doen.

De door Ernst Bos Advies gebruikte methode voor kwaliteitsbeoordelingen van grasvelden is in de praktijk een waardevol instrument gebleken bij vergelijkend veldonderzoek. De wijze van opnemen, meten, registreren en verwerken is zeer bruikbaar om velden onderling en in de tijd te vergelijken.

In de afgelopen jaren is de kwaliteitsbeoodelingsmethodiek (soms in aangpaste vorm) gebruikt voor onder andere:

  • gedurende 3 jaar halfjaarlijks monitoren van een stadionveld om het effect van aanpassingen in het onderhoud zichtbaar te maken in de kwaliteit van de grasmat (grassamenstelling en beworteling
  • herhaald monitoren van de playebility, het grasbestand en de beheerkwaliteit van golfgreens
  • gedurende 3 jaar opnmen van een aantal voetbalvelden om het effect van organische meststoffen te vergelijken met conventionele minerale meststoffen
  • 3 aparte korte onderzoeken om het effect van verschillende soorten graszaadcoatings te vergelijken met referentievelden bij o.a. graszodenkwekers en op voetbalvelden (kombinatie van veldwerk en ex-situ telproeven)

Behalve veldwaarnemening zijn voor een aantal opdrachtgevers telproeven uitgevoerd, waarbij de samenstelling van grasmatten tussen proefvlakken onderling en in de tijd zijn vergeleken.