Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Waarom planmatig beheren?

Als beheerder van een golfbaan of buitensportaccommodaties moet u regelmatig ad hoc handelen. Gebruikers, natuur en weersomstandigheden blijven onberekenbaar. Desondanks heeft het veel voordelen om het beheer van uw accommodatie(s) zoveel mogelijk planmatig aan te pakken. Het grootste deel van alle beheerprocessen is in beginsel voorspelbaar. Dat wil zeggen dat u ze van te voren kan 'doordenken'. Een planmatig aanpak geeft u beter zicht op doelen, mogelijkhede en middelen en maakt mogelijke knelpunten vroegtijdig zichtbaar. U kunt ze dus eerder aanpakken dan bij een ad hoc beheer.

Een meer planmatig aanpak geeft u en uw medewerkers meer rust en biedt de gelegenheid om gerichter te sturen op kwaliteit, terwijl de kans op budgettaire verrassingen sterk afneemt. En niet onbelangrijk: goede plannen zijn een krachtig communicatiemiddel richting politiek, verenigingsbestuurders, vrijwilligers, aannemers, leveranciers en andere betrokkenen.  

In het Planmatig beheer worden meestal drie niveaus onderscheiden:

Strategisch     Tactisch     Operationeel

Beheervisie

Beheerplan            

Onderhhousplan/Uitvoeringsplan

Politiek / Beleid                    

Beleid / Beheer                   

Beheer / Uitvoering                  

Lange termijn

5 (3-10) jaar

1 jaar

 

 

 

 

 

In specifieke gevallen kan het erg zinvol zijn om voor bepaalde thema's of situaties een plan op te stellen. Bijvoorbeeld als u gaat overschakelen naar chemie-vrij beheer, als u overweegt om het onderhoud uit te besteden of als ingrijpende keuzes overweegt bij de uitvoering van beheer of onderhoud van accommodatie. Thematische plannen helpen om alle aspecten zorgvuldig in kaart te brengen en af te wegen, zodat goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden en er een basis is voor evaluatie.

Ernst Bos Advies ondersteunt u bij het planmatig beheervan uw accommodaties. Bijvoorbeeld door u 'on the job' te begeleiden bij het zelf opstellen van een beheerplan of onderhoudsplan. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het maken van plannen zoveel mogelijk uit te besteden.