Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Bodem en waterhuishouding

Van alle factoren die de kwaliteit van sport- en speelvelden bepalen, zijn bodem en waterhuishouding met afstand de belangrijkste. Samenstelling van de grond, opbouw van het bodemprofiel en structuur bepalen in hoge mate of een veld voldoende draagkrachtig is, of het ook onder natte omstandigheden kan worden bespeeld en tegelijk ook een goede groeiplaats biedt voor een gezonde grasmat.

Een deel van de bodemeigenschapen kan in het laboratorium worden bepaald. Toetsing aan NOC*NSF normen geeft een indicatie voor de geschikhed van grond voor bijvoorbeeld een toplaag. Het voldoen aan de norm is echter geen garantie voor een goede toplaag, terwijl een toplaag die niet aan de norm voldoet toch prima kan functioneren.

De interpretatie van de laboratoriumgegevens, het beoordelen van grondsoorten, bodemprofielen en bodemstructuur in het veld blijft werk voor specialisten. Net als het bepalen van de meest passende grondverbeteringen en grondbewerkingen. Ernst Bos Advies heeft jarenlange ervaring in uitvoeren van bodemonderzoek in het veld en het interpreteren van analysegegevens.

Deze ervaring leert dat het volledig vervangen of renoveren van een toplaag of zelfs een hele opbouw vaak niet nodig en niet zinvol is. In veel gevallen zijn betere en goedkopere oplossingen voorhanden met behoud van de grasmat. Velden zijn daardoor direct of in elk geval veel sneller weer volledig belastbaar.

Bij aanleg en renovatie ligt het voor de hand de bodemkarakteristieken en de waterhuishouding gedetailleerd in kaart te brengen. Echter ook als bais van een beheerplan is het zeer nuttig om deze informatie op een goede manier te verzamelen en vast te leggen als basis voor pro-actief beheer.