Download hier het trainingenoverzicht


Maatwerk

Het trainingenoverzicht  geeft een indicatie van de mogelijkheden.

 

CRKBO registratie

Ernst Bos is als docent opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Naar docentenregister CRKBO

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem contact op via het contactformulier of bel: 06 - 53 89 17 86.

 

Kijk ook eens op

Naar llinkedin

Linkedin

Cursus en Training

Het motto van 'kracht door kennis delen' komt het sterkste tot uitdrukking in het aanbod van trainingen. Ernst Bos Advies verzorgt een scala aan trainingen voor vrschillende doelgroepen en niveaus, variërend van een inleidende training 'grasveldonderhoud voor vrijwilligers' tot een cursus 'kwaliteitsbeoordelingen grasvelden' of een begeleidingstraject bij het zelf 'opstellenvan een beheerplan' voor sportveldbeheerders en (hoofd)greenkeepers.

Praktijkgericht

Alle trainingen zijn gericht op de praktijk. Door theorie en praktijk waar mogelijk te combineren is de directe toepasbaarheid van de trainingen maximaal. Afhankelijk van de doelgroep kunnen de doelstellingen voor een training of cursus verschillen:

  • aanleren van praktische vaardigheden voor handmatig en/of machinaal onderhoud
  • verbinden van gangbare werkzaamheden en waarnemingen met de onderliggende theorie
  • verdiepen van specialistische theoretische kennis 
  • aanleren van vaardigheden om grotere hoeveelheden beheer-informatie te verzamelen, ordenen, intrpreteren en verwerken 
  • opfrissen van kennis en/of vaardigheden

Uitvoering op locatie

Alle trainingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd op een golfbaan of een buitensportcomplex, met de praktijk onder handbereik. Op dit moment zijn de meeste trainingen 'in company'. Vaak is het voordeliger maar vooral nutti om groepen samen te stellen uit deelnemers van verschillende werkgevers. Informeer naar de mogelijkheden.

Afsluiting

Voor traingen die niet met een toets of beoordeling worden afgesloten ontvangen deelnemers na afloop een Verklaring van Deelname.  Deelnemers aan een training of cursus die zijn beoooordeeld met een voldoende op bijvoorbeeld een werkstuk, een praktische vaardigheid of een vooraf vastgestelde toets, ontvangen na afloop een Certificaat. Voor maatwerktrainingen is het mogelijk om in samenspraak met de opdrachtgever specifieke toetsen en/of beoordelingscriteria op te stellen ten behoeve van een certificaat.